13.07 – Trio Amethys laat Beethovens onweerstaanbare fantasie horen

Hoewel een jeugdwerk getuigt Beethovens Trio nr.2 in D-groot 'Serenade’, op. 8 van een grote muzikale rijpheid. Het is een de zeer gewaardeerde repertoirestukken voor die zeldzame bezetting.
13.07 – Trio Amethys laat Beethovens onweerstaanbare fantasie horen
Trio Amethys
In het strijktriogenre klinkt de danssuite door, een genre uit de 17de eeuw dat door Beethoven – en zijn voorganger Mozart – in stand gehouden werd in de vorm van divertimenti en serenades, zoals het Trio nr.2 in D-groot. De drie- of vierledige structuur die we zo goed kennen van het klassieke of romantische repertoire vinden we hier niet terug. Het gaat om een reeks van zes à acht delen, meestal dansen, die verwijzen naar de hofmuziek uit vroegere tijden. Dat ietwat oubollige kader is voor Beethovens avontuurlijke ingesteldheid en uitzonderlijke verbeeldingskracht het ideale terrein om een diepgaande vernieuwing door te voeren wat betreft de klankwereld, thematische ontwikkeling en formele structuur.Beethovens verzorgde compositie is geënt op de serenadevorm en getuigt zowel van fijngevoeligheid, elegantie en gratie als van een onweerstaanbare fantasie. Doordat de drie instrumenten volkomen gelijkwaardig zijn - wat op zich erg vernieuwend is - profileren ze zich als individuen die een gesprek tussen gelijken aangaan, wat uitmondt in een dynamisch muzikaal spel tussen individu en collectief. Het Trio Amethys bestaat uit de Belgische violiste Camille Babut du Marès, haar landgenoot Clément Holvoet (altviool) en de Poolse cellist Kacper Nowak. De drie leerden elkaar kennen in het Brusselse muziekleven en richtten in 2015 het Trio Amethys op, waar ze de bundeling van hun ervaringen in begeesterende vertolkingen laten uitmonden. Vanuit hun erg verschillende achtergrond, zowel wat opleiding als invloeden betreft, hebben elk van de drie muzikanten een solide podiumervaring uitgebouwd, waaruit ze putten voor hun interessante en vernieuwende uitvoeringen.
Bekijk het concertprogramma hier
 
Gepubliceerd op 05 July 2017 om 23u13