22.08 – De Sonata a tre en Arcangelo Corelli

Met de doorbraak van de instrumentale muziek in de 17de eeuw kent de sonate met twee bovenstemmen en basso continuo een zeker succes. Corelli wijdt er vier bundels aan die voor de komende generaties dit genre definiëren. Het Bernini Ensemble vertolkt ook werken van zijn voorgangers Colista et Stradella.
22.08 – De Sonata a tre en Arcangelo Corelli
Tot het einde van de 16e eeuw was de gangbare instrumentale praktijk geënt op de vocale muziek. Door de opkomst van de begeleide monodie en de basso continuo konden de instrumenten de rol van imitator van de menselijke stem overstijgen. Deze esthetische omwenteling die vandaag ’barok’ genoemd wordt, leidde tot nieuwe muziekvormen, zoals de sonate en het concerto. In de 17e eeuw stond de Italiaanse instrumentale muziek in het teken van de sonata a tre, uitgevoerd door twee melodie-instrumenten en een bas (de zogenaamde basso continuo).Met de publicatie in 1655 van een reeks Sonate a due violini e violone zette Giovanni Legrenzi (1626-1690) de succesjaren van het genre in. Dat ontwikkelde zich verder in het repertoire van componisten als de Romeinse musicus Lelio Colista (1629-1680), wiens sonates de weg bereidden voor die van Corelli. Weliswaar minder rijkelijk uitgewerkt dan die van zijn illustere navolger kenden ze een brede verspreiding in heel Europa en beïnvloedden ze niemand minder dan Henry Purcell. Arcangelo Corelli (1653-1713) verhief het genre tot ongekende hoogten in vier bundels die tussen 1681 en 1694 werden uitgegeven. De volmaakt uitgebalanceerde driestemmigheid dwingt bewondering af. De impact van zijn oeuvre valt niet te onderschatten. Tot in 1760 is eigenlijk elke triosonate uit Frankrijk, Engeland, Duitsland of de Lage Landen aan Corelli schatplichtig.Het Bernini Ensemble bestaat uit vijf jonge musici met een gedeelde passie voor de muziek van de 17de en 18de eeuw, die elkaar aan het Koninklijk Conservatorium Brussel ontmoetten. Met Francesco Bergamini en Valerio Latartara op de viool, Phyllis Bartholomeus op de cello, Asami Sakimoto op de klavecimbel en Francesco Olivero op de teorbe stelden ze een concertprogramma samen rond componisten die in de barokperiode in Rome leefden.In coproductie met het Koninklijk Conservatorium Brussel
Bekijk het concertprogramma hier
 
Gepubliceerd op 21 August 2017 om 10u40